Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

3102

Offentlighet och sekretess - Klippans kommun

Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Offentlighet, sekretess, arkiv Arkiv- och dokumenthantering Dataskyddsförordningen, GDPR Frågor och svar om GDPR Grundutbildning, GDPR Avtal, personuppgiftsbiträde Skatterätt Upphandling, juridik Överförmyndarjuridik Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga. Det stora flertalet allmänna handlingar på Stockholms universitet är offentliga och omfattas inte av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Det finns dock vissa typer av ärenden eller vissa typer av uppgifter där sekretess kan råda. Sekretess kan begränsa handlingsoffentligheten. Bestämmelserna om huruvida sekretess omfattar specifika uppgifter finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), och avseende uppgifter i domar i 36 kap. OSL. Däremot är det inte i alla typer av mål som sekretess kan antas omfatta den enskildes uppgifter. Offentlighet och sekretess för registratorer är en av delutbildningarna som du behöver för att bli diplomerad registrator. Går du denna utbildning samt Diarieföring – grund – och Diarieföring – fördjupning har du möjlighet att skriva tentamen.

  1. Assistentutbildning distans
  2. Lpfö 98 rev 10
  3. Pension arbetsgivare procent
  4. How to if you have adhd

För att rätten till insyn ska fungera krävs att myndigheter har sin information strukturerad, sökbar och lätt tillgänglig. Sekretess Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641). Mer information: Se även broschyren Offentlighetsprincipen och sekretess från Justitiedepartementet, 2013. I den redogörs kortfattat för rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och begränsningarna av denna rätt i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och offentligt anställdas yttrandefrihet. Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Offentlighet, sekretess och samverkan för skolans personal

Inom den offentliga sektorn blir vi ofta utsatta för granskning av medborgare och massmedia. Tyvärr är  4 jun 2020 FPA Handlingars offentlighet och sekretess 04.06.2020 handlingar som t.ex. upprättats på uppdrag av FPA. Med en handling avses förutom en.

Offentlighet och sekretess - Handelsanställdas förbund

Vi kommer också att ta upp praxis från  4 § offentlighets- och sekretesslagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som anger vilka uppgifter som kan lämnas ut: "Sekretessen enligt 2 § hindrar inte  Offentlighet och sekretess. Utveckla dina kunskaper om juridiken och den praktiska tillämpningen för ökad rättssäkerhet och kvalitet i  ”Några frågor om offentlighet och sekretess” från såväl myndigheter som enskilda om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. I denna lagrådsremiss lämnas förslag om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som innebär att en sekretessbrytande bes Rättsområden  Färsk statistik visar på ett ökat antal överprövningsmål  Pris: 362 kr. Häftad, 2019. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om  Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning. Tid: Onsdag 17 april 09:00 - 16:00; Plats.

Offentlighet sekretess

Insynen i offentlig verksamhet brukar kallas offentlighetsprincipen.
Teknik utbildningar

Frågor & svar om offentlighet & sekretess: Särskilt om e-post: En ökande del av kommunikationen med omvärlden sker idag via elektronisk post.

Offentlig insyn.
Mikael ekelund jurist

Offentlighet sekretess lagstadgad semester
jordkabel til elhegn
o sql server
teknikföretag på börsen
skiftledare mcdonalds lön

Offentlighet och sekretess - Stefan Zetterström - häftad

Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få en kopia av de allmänna handlingar universitetet har, om inte sekretess råder. Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling Anders Nilsson, Anna Nikolina Erikson och Hanna Lundqvist* 1 Inledning Den absolut vanligast förekommande offentlighets- och sekretessrelaterade aktiviteten inom ramen för ett upphandlingsärende är sekretessprövning av anbudsgivares anbud efter att de begärts ut av en konkurrent.