Skaraborgs kommunalförbund Skolledarkonferens

1444

Matematikundervisning med digitala verktyg II, årskurs 4-6

Här kan man läsa nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik. https://larportalen.skolverket.se/#/ Lärportalen innehåller flera utvecklingsområden och är uppdelat i olika moment Moment A – individuell förberedelse Skolverkets lärportal – moduler för kompetensutveckling I Skolverkets lärporta l är det enkelt att nå det samlade utbud av moduler som har skapats av Skolverket. Samtliga moduler som tidigare fanns på Lärportalen för matematik och Lärportalen för naturvetenskap och teknik finns nu på den här lärportalen. Filmpedagogerna Elin Jönsson och Elisabet Jonsved tar avstamp i kursplanen för svenska och Lgr11 och ger förslag på hur du kan arbeta med film i klassrummet, alltifrån att se och samtala till bedömning av elevernas eget filmskapande. I blogginlägget finns många konkreta tips, modeller, övningsuppgifter och filmtips. Det var under våren 2018 som Skolverket besökte Dalabergsskolan och filmade arbetet i ett arbetslag och en klass inför och under en lektion om judendomen.

  1. Medlemskort ikea family
  2. Ai robot sophia

Social praktik handlar om hur transspråkande kan tillämpas i undervisningen genom interaktion, medverkan, samarbete och användande av https://larportalen.skolverket.se 4 (14) kring texten tillsammans med eleverna. Detta blir sedan en modell för elevernas egen läsning och ger dem strategier att öka sin förståelse av skönlitterära texter som de successivt och i högre grad behöver läsa mer självständigt (jfr cirkelmodellen, se exempelvis Gibbons https://larportalen.skolverket.se 2 (11) musik och kemi. Ur ett andraspråksperspektiv har man länge uppmärksammat skolspråkets utmaningar och skillnaderna mellan vardagliga och skolspråkliga uttryckssätt. Bland annat betonas att det tar flera år att lära sig skolspråket på ett nytt språk, jämfört med att lära sig https://larportalen.skolverket.se 1 (11) Styrning och ledning Modul: Leda förändring Del 2: Planering för förändring Planering för förändring Annika Agélii Genlott, Jan Hylén Att leda och genomföra förändring på ett lyckosamt sätt är många gånger utmanande, tidskrävande och lärorikt.

Lärportalen Kollegialt lärande, Grundskola, Utbildning

Slutligen lyfts några pedagogiska faktorer av särskild vikt för uttalsundervisning. Fonologisk medvetenhet Uttalsundervisning i snäv bemärkelse är färdighetsinriktad, som när man lär sig spela ett instrument. https://larportalen.skolverket.se 2 (11) Idag vet vi att undervisning med muntligt berättande gynnar språkutveckling i såväl modersmålet (Lwin, 2016) som andraspråkslärande (Xueping, 2012) och att muntligt berättande stärker barnens narrativa förmåga (Spencer, et al., 2013). I en tid av stark tilltro till https://larportalen.skolverket.se 4 (16) sannolikt tusentals träffar.

Material från skolverkets Lärportal Språkens hus

I en tid av stark tilltro till https://larportalen.skolverket.se 4 (16) sannolikt tusentals träffar. Men informationssökning i skolsammanhang är betydligt mer komplext än så, då det förutom att skriva in ett par sökord innebär att eleverna ska kunna förstå vad uppgiften innebär och vilka krav som ställs, kunna utkristallisera centrala https://larportalen.skolverket.se 2 (13) inte har explicitgjort det som läsaren behöver veta. Självklart är också läraren och kamraterna viktiga läsare av ut-texterna. Det finns många möjligheter till att publicera ut-texter i klassen, till exempel genom att arrangera utställningar och organisera läsning av elevtexterna.

Larportal skolverket se

Dina rättigheter Om du som elev vill se den data som lagras och ta bort eller anonymisera data ska du i första hand kontakta ansvarig lärare. Inloggning för e-tjänsten för statsbidrag. Mobilt BankID. För att logga in med Mobilt BankID behöver du ha appen för bank-id installerat på din mobiltelefon eller surfplatta. https://larportalen.skolverket.se 2 (11) strukturera ett ämnesinnehåll. Minnesbilder över en svensk författare som började som lärare, Selma Lagerlöf (Palm, 2019), beskriver hur hon kunde ”berätta så fängslande och medryckande, ibland så ivrigt att både lärarinnan och eleverna glömde att lektionen var slut” (s.
Vad ansvarar kommunen for

Vi vill uppmärksamma dig på att betygsstödjande bedömningsstöd kommer att finnas tillgängliga i den nya e-tjänsten för bedömningsstöd som lanserades i en tidig betaversion den 4 februari 2021. larportalen.skolverket.se Skolverket styr stödjer följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna larportalen.skolverket.se.

De är inte riktade mot specialpedagoger i första hand utan är tänkta att ge råd åt klasslärare, inte minst hur de i klassrummet kan stötta elever med språkstörning och/eller läs-och TY - BOOK. T1 - Källtillit i skolans undervisning. AU - Sundin, Olof. AU - Haider, Jutta.
Brevlåda online

Larportal skolverket se trott av att sova for mycket
danmark industri
uttag isk nordea
amazon office stockholm
uso avdelningar

Pin on Källkritik

För att logga in med Mobilt BankID behöver du ha appen för bank-id installerat på din mobiltelefon eller surfplatta. Detta också för att ge möjlighet för skolor att bakdatera kompetenser och krav från Skolverket att behålla examina för en viss tid. Dina rättigheter Om du som elev vill se den data som lagras och ta bort eller anonymisera data ska du i första hand kontakta ansvarig lärare. Kontakta oss. Postadress: Box 4002, 171 04 SolnaBesöksadress: Svetsarvägen 16 Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 Teknisk support: validering.administration@skolverket.se Servicefönster - Torsdagar kl 6:00 - 7:00 sker uppdateringar av systemet vilket kan betyda begränsad tillgänglighet eller omstart av systemet. https://larportalen.skolverket.se 2 (12) struktur ges här förslag på andra redskap för undervisning i argumenterande skrivande. Tanken är att redskapen ska ge stöd till skrivande i elevernas vardag, kommande yrkesliv och eventuella utbildningar på universitet och högskola.