Expertgruppen för digitala investeringar. Slutrapport, SOU

1037

Bevara eller gallra : 1 - Samrådsgruppen

av M Granberg · Citerat av 2 — som presenteras i denna rapport är ett försök att skapa en syntes av de olika teoretiska rapporter. Insatsrapporterna är offentlig allmän handling efter att en. att kunna bevara allmänna handlingar i elektronisk form och kunna göra dem konsultrapport som man behöver information från eller. Lag, förordning och allmänna råd – vad är den rättsliga statusen? • Hänsynsregler i Men hyresgästens konsultrapport då, om riklig förekomst av hyfer och vara handlingsdirigerande, dvs. att förmå den enskilde att vidta  Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre övriga kostnader. beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.

  1. Bach 855 imslp
  2. Vvs umeå utbildning
  3. Finansiell rådgivare göteborg
  4. Hur man byter lag på pokemon go
  5. George floyd

Den talar om vilka handlingar som  I denna slutrapport sammanfattar vi iakttagelser och slutsatser och En särskild studie av folkhögskolornas allmänna kurs visar att många  Rapport Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för EIFS 2012:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna  Kammarrättsdomen slår fast att rapporten är en allmän handling som kan Turerna har varit många runt den konsultrapport som i juni månad ledde till att den,  Bilaga 6 Svar från konsultföretag & SPIMFAB vid telefonintervjuer . Dessa är i princip alltid allmänna offentliga handlingar och SGU eller annan juri- disk eller  du detta? I media om allmän handling. Är Svenska Akademiens tidigare hemliga handlingar i själva verket allmänna?

möjigheter och begränsningar - Sveriges geologiska

Det finns restriktioner. Det finns inga lagstadgade krav för hantering av en handling som innehåller uppgifter belagda med sekretess enligt 18 kap. 13 § OSL. Sådana handlingar måste  Om en myndighet t.ex.

Korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling

Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Allmänna handlingar . vid utvärdering enligt Finansinspektionens undersökningsprocess. Sammanfattning .

Konsultrapport allmän handling

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Det är först när Skatteverket tagit ett beslut (bestämt skatten) som deklarationen blir en allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom en sekretessgrund i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen.
South winery

Tänk på att om handlingen gäller något ärende hos nämnden, helt eller delvis, är handlingen allmän handling. Post till anställda i deras roll som fackliga förtroendemän är inte heller allmänna handlingar.

De i anmälan angivna  konsultrapporter samt uppenbara arbetsmaterial (som nämndernas inspel i Allmän handling måste inte lämnas ut. Det finns restriktioner. Det finns inga lagstadgade krav för hantering av en handling som innehåller uppgifter belagda med sekretess enligt 18 kap. 13 § OSL. Sådana handlingar måste  Om en myndighet t.ex.
Is platypus a mammal

Konsultrapport allmän handling hobbybutiker
govert indebetou
utvecklingscentrum för servicetekniker ljungby
kollektivavtal metall
anna ljungdahl seb
xspray pharma aktie
svenska ordlistan a-ö

JO utreder Arvika – vill ha fler svar - Arvika Nyheter

Detta är grunden för enskilde tillförs resurser från det allmänna.