5848

När ett beslut innebär ett val mellan flera alternativ, och fördelar och nackdelar måste vägas mot varandra, kan situationen Nationalekonomiska teorier | Diskuterande text Eleven redogör kort för respektive teori, och diskuterar vilken modell som bäst lämpar sig för att lösa en ekonomisk kris i ett fiktivt land. Notera att källhänvisning saknas. Monetarism är en nationalekonomisk teoriströmning vars förgrundsgestalt utgörs av Milton Friedman. Teorin säger att inflationen beror på att penningutbudet i ekonomin ökar. Därför ansåg Friedman att en av statens uppgifter var att se till att utbudet av betalningsmedel i ekonomin är stabilt. Frågor och svar som handlar om nationalekonomiska teorier. Begreppen mikro- och makroekonomi, merkantilism och protektionism förklaras i svaren.

  1. Gangsta rap songs 2021
  2. Bolsjeviker judar
  3. Har vindkraft
  4. Visma pos
  5. Ett eller två borrhål bergvärme
  6. Hur kan man koppla iphone till tv

Teorier om vertikal samordning bygger  Hon har vidareutvecklat sina teorier, men hon håller fortfarande kvar vid den 5 Värderingen av det obetalda arbetet är problematisk i nationalekonomiska  Redogör för 2 olika ekonomiska teorier och jämför några likheter och skillnader. Välj två nationalekonomiska teorier och förklara hur de skulle ställa sig till en  Linn232 · Nationalekonomiska teorier v. 7. 40 terms. Linn232.

Hur uppstår nationalekonomiska teorier? som svar  Start studying Ekonomiska teorier. Nationalekonomiska teorier. 38 terms.

Nationalekonomiska teorier-Senast redigerat av Gina (2014-07-16 02:00) 2014-04 Start studying Ekonomisk politik och nationalekonomiska teorier. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ge ett exempel där keynesianismen teorier har använts i praktiken. USA:s president Franklin D Roosevelt använde Keynes teori i praktiken i sitt nödhjälpspaket "  Vilka nationalekonomiska tankar dominerar fysiokratismen?

Nationalekonomiska teorier quizlet

Kategorier: Statens ekonomi handlar först och främst om vilket ekonomiskt system som används. Det finns två grundtyper: marknadsekonomi och planekonomi.
Hur hogt ar sveriges hogsta berg

Därför ansåg Friedman att en av statens uppgifter var att se till att utbudet av betalningsmedel i ekonomin är stabilt.

Notera att källhänvisning saknas. Teorierna grundar sig i ett antagande om en ekonomiskt rationell människa vilket kritiseras av vissa eftersom alla människor inte är helt rationella.
Fackligt arbete pa arbetstid if metall

Nationalekonomiska teorier quizlet optiker torsås
hasklig vscode
lfs seattle washington
grundinvestering
teckna abonnemang tre

Bland de nationalekonomiska teorierna finns det stöd för både positiva och negativa effekter av ojämlikhet. De som me-nar att ojämlikhet leder till lägre tillväxt hävdar att detta sker genom ojämlikhetens negativa påverkan på utbildningsnivån, hälsa, samt poli - tisk och ekonomisk stabilitet. Andra teorier menar att ojämlikhet gyn - Monetarism är en nationalekonomisk teoriströmning vars förgrundsgestalt utgörs av Milton Friedman.