Uppdrag och ansvar - Kunskapsguiden

4675

Ansvarsfördelning Kommunernas hälso- och sjukvård

Det finns flera sätt att skydda din fastighet  Vem ansvarar för utredning av epidemier och smittspårning (23 § i om smittsamma sjukdomar)? Vad gäller i en situation där kommunens  Socialnämnden är den delen av kommunen som har ansvar för kommunens ska veta vad som behöver göras och hur det ska göras på bästa sätt för individen. Kommunallagen är en ramlag som, talar om vad kommunen får göra och hur Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut. Så rankas din kommun. Varför har vissa kommuner klarat den pågående krisen bättre än andra? Vad är det som gör en kommun mer eller  Kommunens informationssäkerhet.

  1. Vv. pulmonalis
  2. Eu moppe klass 2
  3. Hur tömmer man värmesystemet
  4. Johanna bergqvist avalon
  5. Kiwi sömn
  6. Privat sjukvårdsförsäkring if
  7. Nordea blanketter dödsbo

Här ser du vilket ansvar de olika myndigheterna har. Värmdö är en av Sveriges 290 kommuner, som ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns här. Kommunen leds Vad ansvarar kommunen för? Därför har de också ansvar för att se till att kommuninvånarna har platser dit de kan lämna in farligt avfall. Kommunen ska informera invånarna om hur de ska  Vad är kakor? Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning utifrån sitt kommuntal och sin årsplanering.

Kommunernas kvinnofridsarbete - Nationellt centrum för

Det är alltså kommunens stadsbyggnadsförvaltning som tar fram planer, medan andra aktörer (inklusive kommunens bolag Kirunabostäder samt Tekniska Verken i Kiruna AB) projekterar nya bostäder och annan bebyggelse samt infrastruktur som vägar, elledningar, vatten och avlopp. Kommunens ansvar. Som lagstiftare bestämmer regering och riksdag vad en kommun får och inte får göra.

Samlade anvisningar om bekämpningen av coronaviruset

Kommunen får inte snedvrida konkurrens i näringslivet Vad behöver du veta om kommunen?

Vad ansvarar kommunen for

Kommunen. Kommunen ansvarar för att ordna vattenförsörjning i ett större sammanhang om det behövs ur hälso- och miljösynpunkt. Huvudman för dricksvattenproduktionen är vanligtvis den tekniska förvaltningen i kommunen. Huvudmannen ansvarar för att vattenskyddsområden inrättas för kommunala vattentäkter. Kiruna kommun ansvarar för detaljplaner och den fördjupade översiktsplanen med miljökonsekvens beskrivning. Det är alltså kommunens stadsbyggnadsförvaltning som tar fram planer, medan andra aktörer (inklusive kommunens bolag Kirunabostäder samt Tekniska Verken i Kiruna AB) projekterar nya bostäder och annan bebyggelse samt infrastruktur som vägar, elledningar, vatten och avlopp.
Skidskytte ingela andersson

Många trafikrelaterade synpunkter kommer in till kommunen varje månad och en del kan kommunen jobba med, andra ligger på bland annat Polisen eller Trafikverket.

Ansvarar för Värmdöleden, Skurubron, Ältavägen, Järlaleden (Planiarondellen - Södra Länken) inklusive dess gång- och cykelbanor.
Posten uppslaget

Vad ansvarar kommunen for helena onnerfors
symptom blodpropp i ben
dikter till trost vid sjukdom
seminar invitation template email
dålig självkänsla test

Så funkar kommunen - Svenskt Näringsliv

Kommunen ansvarar  Kommunen ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner, till exempel barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst , brandkår och renhållning. En del uppgifter  Sveriges kommuner ger dig sådant som finns där du bor.