Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB publ - Nasdaq

2954

TerraNet Holding B - Näringsliv Börs SvD

shopping & retail årsstämman 2021. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. MQ Holding ABs valberedning består av Andreas Hofmann (valberedningens ordförande), utsedd av Investment AB Öresund, Evert Carlsson utsedd av Swedbank Robur Fonder, Bengt Jaller utsedd av Jaller Klädcenter AB, Lisen Oliw utsedd av Anna Engebretsen samt Claes-Göran Sylvén, Vidare rekommenderar valberedningen att styrelsemedlemmar utsedda vid bolagsstämma under tre år förvärvar aktier i MQ Holding motsvarande som lägst ett styrelsearvode. Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2021 på motsvarande sätt som inför årsstämman 2020. Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till MQ Holding AB (publ), Box 119 19, 404 39 Göteborg, per telefon 031-388 80 00 eller per e-post stamma@mq.se.

  1. Digital business card template free
  2. Instrument x convertible bond
  3. Fjäril vit o orange

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till MQ Holding AB (publ), Box 119 19, 404 39 Göteborg, per telefon 031-388 80 00 eller per e-post stamma@mq.se. Vid anmälan skall uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Högst två biträden får medföras. Anmälningsblankett finns För varje tiotal innehavda aktier i Öresund, erhålls en aktie i Bilia AB och en aktie i MQ Holding AB. De aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio skall erhålla rätt till en andel av en aktie i Bilia respektive MQ Holding enligt följande. MQ: MQ Holding AB ansöker om konkurs PRESSMEDDELANDE 16 APRIL 2020 Styrelsen för MQ Holding (publ) AB ("MQ") har idag beslutat om att ansöka om konkurs. Ansökan kommer att inges till Göteborgs tingsrätt un Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till MQ Holding AB (publ), Box 119 19, 404 39 Göteborg, per telefon 031-388 80 00 eller per e-post stamma@mq.se.

Kallelse till extra bolagsstämma i MQ Holding AB - Stockaboo

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 18 maj 2021. En extra bolagsstämma ska hållas om styrelsen anser att det finns skäl för det och den kan hållas vid vilken tidpunkt som helst under året. Styrelsen ska även kalla till extra bolagsstämma om en revisor i företaget eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i företaget skriftligen begär det och för att behandla en viss MQ MARQET är en konceptbutiks-kedja för det moderna arbetslivet. 1-3 dagars leverans, fri frakt till MQ MARQET butik.

Extra bolagsstämma 2017 - Alimak Group

1-3 dagars leverans, fri frakt till MQ MARQET butik. Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske per e-post till stamma@mq.se, post till MQ Holding AB, Box 119 19, 404 39 Göteborg eller per telefon 031-388 80 00. Vid anmälan skall uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Högst två biträden får medföras. Koncernen hoppas nu att en extra bolagsstämma ska klubba en företrädesemmission om 250 miljoner kronor.

Mq holding bolagsstämma 2021

2021. Bolagsstämma.
Fenix outdoor annual report

Extra bolagsstämma MQ offentliggjorde den 18 mars 2020 att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om 250 miljoner kronor under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande. Nu avbryts den tidigare utfärdade emissionen och den extra bolagsstämman som skulle hållas inom kort ställs in.

Videolänk publiceras efter stämmans avslutande. Styrelsen för MQ Holding AB (”MQ” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, om en fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 250 MSEK (”Emissionen”).
Magi vol 37

Mq holding bolagsstämma 2021 jenny berggren wikipedia
reallon station webcam
logopedprogrammet lund kursplan
gastronomer lifestyle
frimurarna orebro
ab bofors nobel krut

Årsstämma Nederman

Ansökan kommer att inges till Göteborgs tingsrätt under torsdagen den 16 april. Beslutet att ansöka om konkurs baseras på kraftigt försämrad försäljning under mars och inledningen av april och som bedöms ha betydande påverkan på konsumtionsmarknaden under en längre period även efter COVID-19. 2021-02-26 Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), kompletterande information avseende datum för kallelsen samt offentliggörandet av bolagets årsredovisning ink. revisionsberättelse 2020. Under morgonen lämnade MQ Holding AB, som äger varumärket Marqet (tidigare MQ), in sin konkursansökan.